Smartlog v3 » Sexkunden » Sexarbejderfestival
Opret egen blog | Næste blog »

Sexkunden

En sexkundes tanker og fortællinger om sit liv med købesex

Sexarbejderfestival

5. Mar 2011 20:52, En sexkunde

Jeg vil lige give en kort orientering om den første sexarbejderfestival der er afholdt i danmark, den var arrangeret af gruppen "De Røde Paraplyer" og Sexarbejdernes Interesse Organisation - SIO - . Da torsdag er min arbejd-længe-dag og der samtidig var et uopsætteligt familieanliggende var det ikke muligt at deltage i demonstrationen.

Programmet var som følger:

27 Feb kl 13:00 - 18:00
Festivalen starter med en række oplæg af Laura Agustin, Pye Jakobsson, Susanne Møller og Nina Søndergaard. Efterfølgende debat.

1 marts kl 18:30 - 20:30   
filmaften i VirusBio Valhalsgade 4, 2200 Kbh  - efterfølgende debat.

3 marts kl 17:00 - 19:00
Festivalen slutter d. 3 marts hvor vi vil markere Sexarbejdernes Internationale Rettighedsdag
med en demonstration FOR sexarbejderrettigheder og IMOD sexkøbsforbud fra Rådhuspladsen
til Halmtorvet.

Søndagens program Blev indledt ef Eini Carina Grønvold  65http://kavalergangen.smartlog.dk/ som er talskvinde for SIO og 'De røde paraplyer', Eini har vi efterhånden set en hel del til og det er rigtig godt at man ser et stigende antal kvinder udenfor branchen tale sexarbejdernes sag. Eini udtaler sig med stor indsigt og venlighed overbevisning og er en fornøjelse at høre på.

Eini gav efter sin indledning og velkomst ordet til:historikeren Nina Søndergaard http://prosexfeminisme.wordpress.com/author/ironina/ , som gav et kort historisk overblik over de sidste ca. 150 års prostitutionspolitik i danmark, ligesom hun også havde afstikkere til napoleonstiden's europa. Det var meget interessant at høre Nina - på sin ramsaltede facon - fortælle om tidligere tider. Hun kunne ikke fortælle så meget om kvinderne, da disse altid har været stumme, der er ingen - ikke engang dem selv der har talt deres sag.
Det gik igennem fortællingen at skiftende tiders lovgivning udelukkende har gået på at beskytte kunderne - mændene - soldaterne - mod invaliderende sygdomme, og så selvfølgelig holde disse utugtige kvinder væk fra anstændige menneskers åsyn. Det var ikke noget med sociale hensyn og ønske om at forbedre kvindernes forhold.

Efter en kort spørgerunde og og pause var det :   Den svenske sexarbejder Pye Jakobsson  http://www.youtube.com/watch?v=7D7nOh57-I8  orienterede om de svenske forhold efter 10 år med forbud.
Hun kunne fortælle om den svenske lovs fallit, der dog ikke får svenske politikere til at ryste på hånden. Holdningen er den at det gør ikke så meget at en masse kvinder er blevet stillet dårligere, at man ikke har fået stoppet traffiking og at der ikke har været et væsentligt fald i sexkøbene - det vigtige og det der åbenbart anses for lovens succes er at Sverige har sendt et signal til omverdenen at man ikke 'kan have den slags i et moderne samfund'.
Pye kunne fortælle om en sexarbejdende mor hvis børn blev frataget hende og overgivet til den voldelige mand hun netop var blevet skilt fra. Fratagelsen var udelukkende sket med den begrundelse at hun var sexarbejder og derfor ikke kunne være en god mor.
Fra forsamlingen kunne svenske deltagere fortælle om eksempler på kriminelles afpresning af sexkunder og om hvordan man kunne opleve at mænd kunne presses til at trække sig tilbage fra offentlige stillinger, bare på baggrund af rygter om sexkøb - bare at havde vist sig i nærheden af en adresse hvor man havde mistanke om at der boede var nok.

I Norge var forholdene stort set de samme, dog med den tilføjelse at selvom det ikke er forbudt at sælge sex, så arbejder politi, hoteller og boligudlejere sammen om at identificere sexarbejdere og smide dem på gaden - med eller uden kunder involveret.   

Antropologen Laura Augustin http://www.lauraagustin.com/  og her http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Mar%C3%ADa_Agust%C3%ADn , fortalte herefter om traffiking, om hendes årelange arbejde mellem udsatte kvinder rundt omkring på kloden og ikke mindst om hendes erfaringer fra konferencer og møder omkring emnerne, hvor hendes modstandere med alle midler forsøger at lukke munden på hende.
Laura Augustin fortalte også om en voksende bevægelse i bla. UK og USA som med store fondsmidler i ryggen arbejder  på at bekæmpe prostitution. Taktikken er at råbe højt og tit og ikke tage de store hensyn til deres påstandes validitet, hun nævnte Anne-Grethe Bjarup Riis som et godt eksempel på hvordan deres adfærd er. Man arbejder udfra princippet om at hvis en løgn gentages tit nok, ender den med at blive accepteret som en sandhed, og det er nemmere for politikere at tro på dem der råber højest og hyppigst - end det er for de samme politikere at undersøge sagen selv.

Hvis man har en mening om trafficking, kvindehandel og prostitution og vil vide noget mere inden man låser sig fast i eventuelle fordomme, så er Laura Augustin god at blive klog af. 

Lars Aslan Rasmussen fra S og Neil Stenbæk Bloem fra SF er begge medlemmer af Københavns borgerrepræsentation og tilhængere af et forbud mod sexkøb.
Efter at have hørt de foregående indlæg fra velforberedte, velformulerede og indsigtsfulde kvinder der virkelig kendte til emnene, var det noget af en rutchetur ned i videns-løshedens kælder at hører disse to forholdsvis unge og indflydelsesrige politikere. Der er ingen tvivl om at vi her har et par typiske eksempler på politikere der egentlig i bund og grund vil deres medmennesker det bedste, men er blevet ofre for netop den tidligere nævnte bevægelse der bombarderer politikerne med letfængelige slagord i korte sætninger og gerne enstavelsesord. Der ligger en stor pædagogisk opgave i at få bibragt disse politikere en reel og nuanceret viden om prostitutionsmiljøet.

Jeg kan give et enkelt eksempel på Neil Bloems retorik , " Vi er lige kommet hjem fra en studietur til The Redlight District i Amsterdam, da vi stod og så på kvinderne der var udstillet i vinduerne, fortalte et hollandsk byrådsmedlem at 80% af disse kvinder var handlede og tvunget til at stå der - det vil sige at 80% af dem blev voldtaget flere gange dagligt" !!!.
Jeg ved ikke om Niel Bloem selv tror på disse tal og jeg ved ikke om han har så ringe tanker om kvinderne at han ikke tiltror dem initiativ nok til at kyle en stol ud gennem vinduet og flygte ud til de mange mennesker der færdes på gaden.

Et andet eksempel, Lars Aslan Rasmussen til SIO " I er jo ikke representative for de prostituerede, I er jo toppen af poppen, det har I jo tydeligt demonstreret ved at I kan stille sådan et møde her på benene "

Desværre var tiden meget begrænset da disse to politikere i sidste øjeblik var klemt ind i de oprindelige tidsrammer. Ordstyreren så sig derfor nødt til kun at tillade korte og ret få spørgsmål, hermed forspildte man en god mulighed for at bibringe disse politikere bare et minimum af reel viden, nu man endelig havde dem overfor sig.
At få udbytte af at stille spørgsmål kræver jo at den spurgte er i besidelse af en hvis grundviden - det var ikke tilfældet her. Det gav en noget forkrampet debat at kommentarerne fra tilhørerne skulle indeholde et spørgsmål og flere prøvede efter bedste evne at omformulere informerende kommentarer til spørgsmål - men rigtig godt blev det ikke.
Laura Augustin fortalte i en kommentar til disse to politikere, at deres optræden var meget karakteristisk for prostitutionsmodstandere,  man kommer i sidste øjeblik uden vilje til at høre modparten, man afleverer sit 'statement' og hvis man overhovedet svarer på kommentarer eller spørgsmål så er det undvigende eller med standardfloskler som " I er ikke representative " , "I er de resourcestærke" , "I kan kun tale for Jer selv".      

 Herefter sluttede Susanne møller fra SIO af med et indlæg om sexarbejdernes stilling i dag, om den daglige stigmatisering, cikanering fra politi og skat og deres krav om rettigheder og respekt for deres frie og personlige valg til at udøve deres erhverv.  Det var et meget stærkt og velformuleret indlæg der gik lige ind hos alle tilhørere.
Jeg sad med tilbageholdt åndedræt og tænkte - at hvis en politisk kommentator havde overværet det indlæg, ville han have sagt at den kvinde er lavet af det samme stof som store statsmænd er blevet lavet af gennem århundreder. 

Jeg håber meget at hendes indlæg kommer ud på nettet som tekst og/eller som filmklip der kan linkes til.


Tirsdag var filmaften hvor der vistes en fransk film fra 1975 med en meget ung Gérard Depardieu, hvis figur forelsker sig i en kvinde der viser sig at være prof. domina. Der er nogle ganske stærke scener i filmen hvor flere roller spilles af folk fra det virkelige S/M miljø i Frankrig.

For de af os der flirter lidt (eller meget) med S/M, var det interessant at se at S/M-moden/aktiviteterne ikke har ændret sig nævneværdigt - de var også opfindsomme for 35 år siden.
Eini Carina GTrønvold fortalte om baggrunden for valget af filmen, at de havde søgt længe efter en film der på troværdig måde ilustrerede miljøet, jeg må sige at det var et godt fund. Det var fransk film når de er bedst.
Under fremvisningen noterede jeg mig i øvrigt med stille moro at et par af de tilstedeværende erklærede feminister morede sig højlydt over de scener hvor det var mænd der der blev ydmyget og torteret, og jeg tænkte at nok er de sexarbejdernes venner og modstandere af et sex-købsforbud - men det er sg'u ikke for os mænds skyld.

Efter filmen var ordet frit og der var en livlig debat og udveksling af argumenter. Denne del af mødet syntes jeg var meget værdifuld og jeg håber der bliver andre lejligheder til at møde og snakke frit med meningsfæller.

Torsdagens demonstration kunne jeg som tidligere nævnt desværre ikke deltage i men jeg har linket til Linda Kristiansens tale ved demonstrationen og til EB's omtale af aktionen.   

http://www.lindakristiansen.dk/min-tale-ved-dagens-demonstration-for-rettigheder-til-sexarbejdere

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1513135.ece


De Røde Paraplyer og SIO skal have al mulig ros for deres første festival.

 

 


 

Kommentarer

 1. Nina Søndergaard
  8. Mar 2011 19:37
  1

  Tak for god opsummering og ros!

  Som medarrangør og oplægsholder er et indlæg som dit guld værd, det er derfor vi gør det - gratis... Jeg vil ikke finde mig i at mørke kræfter spreder misinformation og i beskyttelsens hellige navn vil fratage mig og alle andre kvinder retten til at sexarbejde, og jeg kan nogle gange godt svimle lidt over hvor meget vi egentlig formår at udrette for næsten 0 kroner, taget i betragtning af vores ærede modstanderes formidable budgetter.

  Nå, som den benhårde ordstyrer (jeg fik ros for mit ordstyrerskab af både en professionel domina og Bloem!) kan jeg kun være enig med dit suk. Når det er sagt, så ser jeg Aslan og Bloem som modige (jeg havde ikke sagt i en sal fyldt med ludere at deres erhverv skulle forbydes!) og troende. De er i mine øjne troende i den forstand, at de aktivt vælger ikke at forholde sig til fakta eller at træde et skridt tilbage og se deres verden lidt på afstand, se om der er noget der ikke hænger sammen.

  De anser sexarbejde som grundlæggende skidt (imodsætning til os), den forestilling er så stærk at den overskygger aldeles tanken om at man fx kunne TÆNDE på at sælge sex, eller at sex med fremmede ikke nødvendigvis er ubehageligt... De vil oprigtigt gerne frelse dem der ikke har det godt med at sælge sex (ca. 18-24 % af sexarbejderne i de fleste undersøgelser), og så er det klart at en flok stærke kvinder ikke passer ind i billedet og ikke kan overbevise, uanset at SIO selvfølgelig også kæmper for de svages ret. Deres mission blev sagt klart flere gange: Det handler om signalpolitik, at signalere hvad der er rigtigt og forkert i følge dem, ikke andet.

  Og jeg indrømmer blankt at jeg ikke ved hvordan man stiller op med disse troende, for de er jo faktaresistente. Derfor lod jeg dem også få ret frit spillerum, da de IKKE lader sig overbevise af en halv times diskussion. Det skal vi ikke tage fejl af, vi har IKKE forandret deres syn på sexarbejde.

  Det er vidt forskellige tilgange vi har. Jeg lever ikke af at sælge sex og har ikke engang købt sex, så jeg har ikke nogen personlig andel i det, men min fornuft og alt hvad jeg læser og hører fortæller mig, at sexarbejde kan være et helt reelt valg. Hvis valide undersøgelser fortalte mig det modsatte, ville jeg helt givet IKKE have den holdning, men jeg er også akademiker og ateist og trænet i at skulle begrunde alt. De føler uden tvivl meget intenst for dette emne, og denne følelse forhindrer altså at kedelige, kølige argumenter kan trænge igennem, så for mig at se handler det ikke engang bare om at vi er uenige eller er modstandere, men om at vi overhovedet ikke spiller samme spil.


 2. Sexkunden
  13. Mar 2011 20:53
  2

  @Nina Søndergaard
  Det VAR to gode arrangementer - Søndag og Tirsdag - Jeg ER klar over de to politikere kom med i sidste øjeblik og under de givne omstændigheder kunne Du ikke ikke gøre andet end være benhård. Både sexarbejdere og sexkunder føler sig jo med rette uretfærdigt behandlet og det kunne nemt have udviklet sig til en hidsig debat når vi skulle have frustrationerne ud.
  Jeg syntes også det var rigtigt af arrangørene at tage dem med når chancen bød sig, selvom det medførte et tidspres.

  Jeg håber I får mulighed for at lave tilsvarende arrangementer hvor der bliver bedre tid til at debattere med erklærede prostitutionsmodstandere. Du vil være selvskreven som ordstyrer.

  Jeg tror på at man kan bevæge - selv stærkt troende - menneskers holdninger. Det tager tid og koster kræfter og jo mere en tro for lov at grundfæste sig jo vanskeligere er den at ændre - der sker ikke meget på en halv time - men lur mig om ikke der er lavet en lille ridse i panseret.

  Jeg tror at antallet af sexarbejdere ( Du skriver 18 - 24% der ikke trives i jobbet ) vil falde i takt med at vi får bragt prostitutionsmodstandernes stigmatisering af sexarbejderne bringes til ophør.


 3. Nina Søndergaard
  14. Mar 2011 10:43
  3

  Tak. Jeg ærgrede mig nu ellers kraftigt over at vi altid skulle være så søde og inddrage modstanderne. Det her var IKKE en videnskabelig konference eller en politisk høring om prostitution. Det var en festival og vi har som alle andre ret til at fejre os selv, uden at skulle inddrage kritikere eller modstandere.

  Aslan inviterer vel heller ikke Konservative til hver en partikongres?

  Servicestyrelsen måtte jo modstræbende konkludere at sexarbejderne lider absolut mest af stigmatisering, så du har tildels ret. Dem der har det ringe med sexarbejdet deler en række fællestræk: De fleste har meget lidt uddannelse, de er flyttet hjemmefra tidligt, de har haft en rå barndom, tidlig debut med alkohol og stoffer og lever ofte i voldelige forhold. Og så hjælper det ikke/sjældent at sexarbejde.

  Men deres problemer er ofte FØR sexarbejdets påbegyndelse, altså er det ikke bare fjollet og dumt at ville forbyde det seneste skud på stammen af ulykker, det er et fejlagtigt fokus. Hvordan man lige skal sætte ind ved jeg ikke, men et familierettet tilbud, opsamling for de unge kvinder, bedre uddannelsesmuligheder er måske bedre steder at fokusere på. Hvad migrante sexarbejdere angår er det et endnu længere, sejere træk: Bedre uddannelses- og arbejdsmuligheder i deres hjemland. Ikke flere forbud og restriktioner her.