Smartlog v3 » Sexkunden
Opret egen blog | Næste blog »

Sexkunden

En sexkundes tanker og fortællinger om sit liv med købesex

Sexmagt

14. Mar 2012 22:46, En sexkunde

 

At en kvinde kan hive kr. 2.000,- op af en mands lomme for én times gensidig sex, er ikke - og kan aldrig blive et udtryk for mandens  magt over kvinden. Det er derimod det ultimative udtryk for at kvinden har magten over manden.

 

8. Marts

12. Mar 2012 23:32, En sexkunde

Det har jo lige været d. 8 marts og dermed kvindernes internationale kampdag.

 Det har sædvanen tro fået 8. marts initiativet til at gå på barikaderne og tale imod prostitution og kvindehandel.  

Den mest synlige og næsten eneste  talsperson i denne organisation er - sjovt nok - en mand - Balder Mørk Andersen.  Kan kvinderne ikke - end ikke i år 2012 tale deres egen sag ?

Tidligere år har Balder Mørk Andersen og hans disiple fået en del medieomtale og demontrationen lidt opmærksomhed og måske et par hundrede deltagere - iflg. iagttagere.

 Jeg overværede ikke selv demonstrationen, men har læst referater herfra og har set nogle fotoserier fra begivenheden.

 I år var der ingen foromtale af deres aktion og i løbet af dagen heller ikke noget - - - ikke før en klaphat af "en midaldrende mand" som han beskrives, kastede med æg og smed et romerlys ind under den lastbil hvorpå en prostitutionsmodstander stod og holdt tale  http://jp.dk/indland/indland_politik/article2717652.ece .

 Det viste sig at senere at gerningsmanden havde mere på samvittigheden, idet han havde angrebet andre feministiske arrangementer og at han tilsyneladende ikke havde nogen dedikeret mission for så vidt angår prostitutionsdebatten,   http://www.modkraft.dk/artikel/angriber-feminister-med-%C3%A6g-og-romerlys .

Trods dette, undser 8. Marts initiativet sig ikke for at skyde prostitutionstilhængerne i skoene at de nok er i ledtog med denne klaphat, 8. marts skriver på deres hjemmeside  "For de to voldelige personer har formentlig haft det formål at skræmme folk fra at deltage i offentlige arrangementer, der slås mod sexindustrien. Skal det lykkes? Det håber vi ikke." - man må da sige at det er manipulere med kendsgerningerne.

Da jeg så fotos fra året demonstration slog det mig hvor få tilhørere der var til talerne  og hvor få  deltagere der var i demonstrationsmarchen. Det ser ud som om folk er ved at være trætte af at høre på de evindelige skingre floskler fra mange af de fremtrædende prostitutionsmodstandere.

Det forekom mig også at der var en overrepræsentation af pageklippede mormødre med skilte og bannere med slagord mod prostitution og for et sexkøbsforbud.Lidt pudsigt - det var uden tvivl de samme pageklippede mormødre der i -70'erne, kæmpede for kvindefrigørelse og for kvindernes ret til at bestemme over eggen krop.

Nu fyrre år senere kæmper de samme mormødre for at forbyde kvinden den samme råderet over egen krop - ved at ville forhindre kvinden i at benytte sig af sin krops fortrin til at opretholde en levevej - ikke ved at forbyde hende at SÆLGE sex, men ved ar forbyde kunden -manden- at købe den udbudte sex.

Paradokset er, at disse mormødre åbenbart ikke har så meget tiltro til deres egne kønsfællers udvikling og modenhed at disse kan tage vare på sig selv når det drejer sig om at sælge sex - det skal manden gøre gennem at forbyde ham at købe den sex som kvinden stadig gerne må sælge. I mine øjne er det både grotesk og paradoksalt.    

En Gæsteblogger

7. Apr 2011 18:40, En sexkunde

 Jeg har modtaget et indlæg fra en anden sexkunde, læs det grundigt - det er godt - og rart at vide man ikke er alene ;-) .

Gæstebloggeren

Om relationer og grænser i sexkøb

Jeg har fået lov til at deltage som gæsteblogger hos Sexkunden. Mit indlæg handler primært om det at være sexkunde, relationen til og grænser hos sexarbejderen.
     Jeg vil dog starte med at fortælle lidt om mig selv – en historie som på mange måder ikke er så forskellig fra blogindehaverens. Hele interessen for købesexdebatten er ny for mig. Den opstod først da jeg tilfældigvis faldt ind i et DR 2 debatprogram om købesex for lidt over et år siden. Her fremstod fortalerne for rettigheder langt mere saglige og nuancerede, end de der ønskede forbud. Hidtil var forbud eller ikke, noget jeg rigtig havde haft den store mening om. Jeg tror nok mest, at jeg var imod et forbud, men jeg havde samtidig svært ved at forestille mig, at sexarbejdere var i faget, fordi de virkelig selv ville (og jeg ville i hvert fald aldrig købe sex). Men debatten rokkede ved min holdning, og efterlod mig med en klar fornemmelse af, at det i virkeligheden mere handlede om, at modstanderne kæmpede en normativ kamp (købesex er forkert uanset hvad) mere end en kamp for at forbedre livsbetingelserne for sexarbejderne. Den fornemmelse blev forstærket af dokumentaren ”det her luderliv”. Hvor modstanderne virkede skingre og forsimplede i argumentationen, og sexarbejderne og kunderne nuancerede og troværdige. Det grelleste eksempel var den højtstående svenske politimand, som altid kunne finde en pseudopsykologisk forklaring på, hvorfor sexarbejdere endte med at tro på, at de kunne lide deres arbejde. Hans indre landkort var så fastlåst, at intet kunne udfordre hans ”sandhed”. Noget som burde få alarmklokkerne til at ringe hos enhver.
     Det saglige udgangspunkt var nok nærmere, at det ikke er et flertal, som mistrives ved sexarbejde (hvilket den smule forskning, der findes på området bakker op). Samtidig steg min beundring også for de kvinder, som havde valgt et arbejde, som der i den grad blev set ned på, og som på trods af stigmatisering turde være ved, at de faktisk godt kunne lide det de lavede.

Denne spirende forståelse for sexarbejdere blandede sig sammen med mit privatliv. Min kone meldte for mere end tre år siden, at hun ikke havde lyst til sex mere. Jeg kunne måske have presset hende, men det synes jeg ville være et overgreb. Det var også blot kulminationen af et stadig dårligere sexliv, hvori jeg havde min lige andel for udviklingen. Da jeg i forvejen støttede mig til min højre hånd for det meste, regnede jeg egentlig ikke med, at det ville betyde det store. Men jeg har måttet erkende, at selv et dårligt sexliv er bedre end slet intet. Jeg elsker min kone, og bortset fra det manglende sexliv har vi et rigtig godt ægteskab. Vi laver mange aktiviteter sammen og snakker godt med hinanden, så det kan slet ikke komme på tale, at jeg vil engagere mig følelsesmæssigt med en anden kvinde.
    Nå men det korte af det lange er, at jeg så en udvej på mit dilemma. Jeg ville købe sex, for at finde ud af om jeg manglede det lige så meget, som jeg forestillede mig. Samtidig kunne jeg se at de rigide rammer om sexkøbet (hele den pragmatiske situation) ville være en beskyttelse mod et følelsesmæssigt engagement.
     Og det kunne godt være at jeg var inde for en overraskelse. Købesex viste sig at være meget mere, end jeg turde forestille mig. Det var nærhed, intimitet, varme, god sex og autenticitet (og så med en flot og lækker kvinde), det var alt det jeg savnede. Slet ikke som jeg har set mange købesex modstandere påstå, at det er en sjælløs efterligning af ”rigtig sex”. For mig adskiller det sig ikke objektivt fra  ”rigtig sex”. Det er kun på det subjektive plan, via hvorledes vi tænker om købesex at adskillelsen træder frem.
     Det eneste ved mine sexkøb jeg ikke er stolt af, er at være min kone utro for første gang nogensinde (jeg har desværre ikke samme aftale som Sexkunden). På diverse blogs har jeg set flere kvinder, som anklager sexarbejdere for at gøre det for let for mændene at være utro og ødelægge ægteskaber. Men jeg er ikke enige i denne moderne udgave af syndefaldsmyten, hvor kvinden frister den stakkels uskyldige mand til handlinger, han ikke vil. Jeg ved fint hvad jeg laver, og har om ikke andet bildt mig selv ind, at det i virkeligheden er bedst for vores ægteskab. Hvis man vil slå et slag for at fjerne ægteskabsødelæggende fristelser, er det nok nærmere julefrokoster der skal forbydes.

    En anden ting som overraskede mig meget var relationen mellem kunde/sexarbejder. Der er slet ikke tale om den unuancerede og forsimplede relation købesexmodstanderne bringer til tovs, hvor sexarbejderen er afhængig af kunden og befinder sig i en ulige relation (magtforhold) på kundens præmisser. Her har jeg oplevet, at relationen er langt mere varieret og flertydig med en masse faktorer, som spiller ind fra både køber og sælger. For mit eget vedkommende havde jeg en ide om, at det skulle være en lige relation jeg gik ind i. Men reelt viste det sig at det var sexarbejderen som så at sige sad på magten. Ikke mindst når jeg blotter mig for at fortælle om min seksuelle ønsker, men også i relationen, hvor min første gode oplevelse øgede interessen fra min side. Mit besøg var noget jeg så frem til, hvor jeg jo altid kun kan være en blandt mange fra sexarbejderens synspunkt. Et forhold som minder meget om det magtforhold (relation), som kan  opstå mellem en terapeut og klient. Jeg har ingen oplevelse af at kontrollere andet end det aftalte indenfor de rammer, som er blevet stukket ud.

Relationens mangfoldighed og nuancer kan man få et fantastisk indblik i, hvis man læser de nuancerede indlæg og kommentarer fra sexarbejdere på  bloggene ”en luders dagbog” og ”offentligfruentimmer”. Netop den mangfoldighed og nuancerne gør mig klogere på, hvordan relationen og magtforholdet mellem kunde/sexarbejder kan forstås og giver en forståelse for, hvad overskridelse af sexarbejderens grænser vil sige. Grænser er et problemfelt, som træder frem i de fleste historier, jeg læser, hvad enten de er positive eller negative. Som i programmet ”Bubber på bordel”. Nu er der ikke nogen enkel definition på grænser, for det er subjektivt og varierer fra person til person. På samme måde som det er subjektivt, hvornår en overskridelse af grænser bliver til en krænkelse. Jeg går ud fra, at de fleste ligesom jeg bliver triste, når en kvindes livskvalitet bliver forringet af oplevelser med sine kunder.
     Det fik mig til at reflektere over sammenhængen i de både gode, men også negative historier om sexarbejde, der dukker op. Indlæggene fra ”en luders dagbog” og ”offentligfruentimmer” er indlæg, som stammer fra kvinder, der tydeligvis ikke er ”ofre”, men er velreflekterede over både det positive og negative ved arbejdet som sexarbejder.  Herunder betydningen af at melde fra, hvis/når en kunde vil overskride de grænser, den enkelte sexarbejder nu en gang har. 
 Som jeg ser det, er det en helt naturlig ting, at kunder tester grænser. Vi mennesker er købmænd, og vil gerne have mest muligt ud af en byttehandel (relation). Jeg snakker ikke her om kunder, som med forsæt vil skade eller skræmme sexarbejderen, de findes vel også i den branche, og der skal sikkert også være nogle, som med baggrund i den nedsættende, ekskluderende og objektiverende måde faget omtales, mener at sexarbejdere selv er ude om det. Hvis man kun er et fissehul eller en sædbeholder er man ikke et rigtigt menneske.
     Vi mennesker forhandler alle steder og i alle relationer. Nogle sociologer/psykologer mener det er en medfødt disposition, og andre at det er er en afsmitning fra vores liberalistiske samfund (sikkert noget af hvert). Men det korte af det lange er, at det kan ses alle steder og derfor også ved købesex. Det er lettest at få øje på indenfor fag, hvor relationer mellem mennesker trækkes tydeligst op (fx for lærere, politifolk, sygeplejersker, ansatte i fængselsvæsnet, socialrådgivere osv).   Denne forhandling af regler/grænser/aftaler  afspejles da også i flere af de fantastiske kundeportrætter, man kan finde hos ”en luders dagbog” og ”offentligfruentimmer”. Disse overskridelser eller forhandlinger tackler vi (og dermed også sexarbejdere) forskelligt, nogle mennesker er rummelige og kan forhandles med, uden at det er et problem, og andre har brug for at en regel er en regel. Som mange historier fortæller, så flyder grænser også afhængigt af den individuelle kunde, og den relation den enkelte sexarbejder har til kunden.Min pointe i alt det ovenstående er, at der i relationen mellem mennesker altid vil være en mulig forhandling (eller magt) tilstede, som (måske) prøver at bøje teste den anden part for at opnå noget. Det er universelt og helt almindelig. Derfor er det det også en uomgængelig del af sexkøb og hverken værre eller bedre, end når det foregår i andre sammenhænge.
     Noget af det som gør sexarbejde forskelligt er, at de forhandlinger i relationen der foregår i sexarbejde ofte læses af andre gennem kulturaliserede briller og tolkes som et overgreb. Som i andre fag så er løsningen ganske simpelt den afklarethed, empati og intelligens som kommer til udtryk hos de sexarbejdere, der fortæller på ”en luders dagbog” og på ”offentligtfruentimmer”:
 Det er evnen til at kunne udvise hensigtsmæssige reaktionsmåder og adfærd med respekt for sig selv og den anden.
Det kaldes i psykologien for assertionsteorien og er en adfærds og kommunikationsform, der kan læres, eller som nogle intuitivt bruger, eller lærer sig selv. Altså at kunne sige til og fra når det er hensigtsmæssigt (der er altså løsninger på de problemer, andre mener er en uløselig del af faget).

Afslutningsvis vil jeg ønske for en bedre verden hvor kunder og sexarbejdere åbent kan fortælle om deres meriter på samme naturlige måde, som man i dag fortæller at man lige har fået en dejlig gang massage.
  

 

 

 

Sex med frk. Jensen

28. Mar 2011 23:11, En sexkunde

Det har knebet lidt med min tid til at fordybe mig i et 'politisk' indlæg, så jeg har støvet en lille beretning af som jeg skrev på et andet forum for et års tid siden.

Jeg er nok lidt af en fetishsist - min sædvanlige købesexleverandør vil nok sige 'meget'. I hele mit ægteskab har jeg ikke vidst noget bedre end hvis jeg har kunnet lokke konen til at tage noget bestemt tøj på. Jeg skal ikke trætte jer med beskrivelse af de forskellige outfits eller legetøj der har vært ved at drive konen til vanvid.
Et outfit som jeg er meget glad for at se en kvinde i - og som selv konen kan acceptere er 'sekretæroutfit'et - en enkel hvid skjortebluse der åbenbarer en dyb kavalergang, pencilskirt, lingeri, strømper og stiletter. Hun kan bare ikke se det sexede look - men det kan jeg.

I de  1½ år jeg har benyttet mig af købesex - har jeg mange gange været forbi en bestemt piges hjemmeside, og der er blevet drømt mange drømme om hende. Desværre var hun uopnåelig for mig - hun arbejdede kun enkelte hverdage og kun i dagtimer.

tålmodighed betaler sig - for et par uger siden bliver jeg opmærksom på at bemeldte pige nu tilbyder en sjælden aftenvagt - da der samtidig har været  udbetaling af lommepenge til den 'sultne', kodes klinikkens navn og nummer straks ind i mobilen den sene aften, så er det klar når klinikken åbner for telefonen næste dag - ingen anden skal tage min tid.
efter tidsbestilling orienteres konen og hendes kommentar er den snart sædvanlige " nå skal du nu ud og sprede din sæd igen". Gu' ve' hvornår hun foreslår den 'gamle gris' at tage ophold på en ornecentral, så kan han da være blandt ligesindede.

Herefter står der tilbage at maile til pigen med mine ønsker, et par dage efter kommer der svar og det søde væsen glæder sig til at møde mig - herligt.

Dagen oprinder, og jeg starter hjemmefra i god tid så jeg kan nå et for længe siden aftalt kundebesøg på vejen. Undervejs har jeg god tid til at sidde og glæde mig til et besøg hos en highclass pige jeg har drømt om i lang tid - jeg var dog også distraheret af tanker om hvad jeg kunne tænke mig at gøre ved den håndværker der en time før jeg skulle afsted, havde sendt mig en regning der overskred et tilbud med ca. 60.000,-. For en entreprice på ialt 140.000,-. Men jeg ville ikke sende afbud og det skulle heller ikke ødelægge min aften. Jeg følte snarere at jeg trængte til trøst.

Jeg ankommer til adressen i god tid - ½ time - og lukkes ind af tlf.-damen der byder mig velkommen og leder mig ind i et venterum, hun kommer hurtigt med en lille bakke med kaffe og tilbehør og dagens avis - det er service, og undskylder at den udvalgte nok vil være lidt forsinket, jeg gør opmærksom på at jeg gerne vil have et bad inden jeg mødet og at jeg har god tid.
Der er ikke lydt i den høje kælder hvori klinikken er indrettet, men mens jeg sider og nyder kaffen, avisen og den dæmpede musik, fornemmer jeg alligevel den varme atmosfære og den livlige trafik i huset. På et tidspunkt hører jeg tlf-damen formane et par uventede gæster der ringede på "I kan godt komme ind og vente, men i skal dælen-droleme opføre jer ordentligt" -ja - ja-.

Mens jeg sider og nyder den gode atmosfære hører jeg at der ihvertfald er een pige der højlydt og langstrakt giver udtryk for stor nydelse ved sit arbejde - wauw det lød godt og minder mig om hvorfor jeg sidder der og venter.
Jeg sidder og snakker lidt med den kvindelige indehaver der  forsigtigt er kommet ned ad trappen trin for trin, hun fortæller hun lige har fået ny hofte og lidt om baggrunden for klinikkens opståen, vi taler også lidt om min baggrund, prostitutionsdebatten - osv. da jeg bliver kaldt til badeværelset af tlf.damen der lidt utålmodigt skynder på mig med en bemærkning om at jeg skal passe på ikke ryge bag i køen.

Jeg huskede fra tidligere at man på en klinik ikke bare vader ud af badeværelset når man er færdig - man banker på og afventer at blive ledsaget. Jeg blev vist ind i et dejligt stort rum med en del spankingudstyr - var det her det skulle foregå ? skulle jeg tage tøjet af ?  - nej, jeg venter og ser hvad der sker. Tlf.-damen kommer igen og viser mig ind i et nyt 'blidt' og igen smagfuldt udstyret rum, med en undskyldning om den lange ventetid, efterhånden var  kl. 20:30 og den aftalte tid var 20:00. Pyt - jeg havde tid nok og jeg vil hellere møde en pige der er forsinket end en der er stresset.

Kort efter går døren endelig op ind træder der en smuk smilende sekretær, frk. Jensen ind ad døren, hun undskylder meget at hun er så forsinket og er bekymret for om jeg har andre aftaler det vil influere på, jeg beroliger hende med at alt er helt i orden og hun skal bare ta' det roligt.  hun ligner min fantasi til forveksling, hun er vist lige kommet ud af kopirummet efter et imtimt møde med en mandlig kollega og har ikke helt fået bragt sit tøj i orden. Nu jeg sidder og skriver har jeg lyst til at race ind tilbage og spørge efter hende - for sa... hvor var hun dejlig. Jeg var helt paf - jeg er ikke til rollespil som sådan, men hun tændte mig altså. Vi hilser og  hun stiller sig tæt foran mig med blikket lidt nede, kigger så op og spørger lidt tøvende " har vi mødtes før " - jeg svarer " jae - ikke face to face, men på  chat - hvis jeg nu siger ' københavns mælkeforsyning før andelsbevægelsen ' " - åhh - så er Du ***** - jeg havde en mistanke da jeg læste Din mail , du brugte udtrykket 'forpjusket'". Der snakkes om meget forskelligt på chat'en, mælk i København var kort emnet for 2 -3 uger siden - det er dejligt at blive genkendt i sådan en situation.

Jeg kan godt være lidt kejtet når jeg står overfor en ny pige jeg skal sexe med, denne gang var ingen undtagelse. Der var lidt småsnak og jeg havde lidt lejlighed til at studere hendes atitude - nej hvor er hun skøn - hendes på een gang bly og ærbare og samtidig frække og udfordrende blik er altså bare for meget - selv den værste træmand af en chef ville ikke kunne stå for den sekretær. Hun begynder at knappe min skjorte op - jeg hjælper lidt med bukserne samtidig med at jeg fumler med hendes skjortebluse, nederdel og BH - hun rækker ned og begynder at kærtegne mine ædlere dele - hun går på knæ og studerer mig nærmere. Hun gør det lige på den måde som jeg godt kan lide - roligt, velovervejet, iagttagende, hun forstår virkelig at få mig til at føle mig atraktiv.

Roligt og afslappet lægger vi os på sengen og med små snakkepauser sexer igennem den næste times tid. Der blev prøvet en del forskelligt men det viste sig at min stolthed hurtigt forvandlede sig til en reje da vi skulle igang med den penetrerende del af sex'en, så det ridt den skønne havde set frem til måtte vi aflyse - hun måtte nøjes med min tunge - det medførte på et tidspunkt at mit hoved nærmest blev klemt som i en skruestik - godt jeg har et meget flexibelt titanium brillestelstel, ellers havde jeg måtte famle mig hjem til vestsjælland uden briller. Nu fandt jeg også den sandsynlige ophavskvinde til de nydelsesudbrud der tidligere havde lydt gennem huset - fedt - hun fik lov at gentage det et par gange. Jeg fik langvarig svensk og fransk, og vi lå i en rigtig dejlig og langvarig 69'er hvor hun mistede koncentrationen og jeg virkelig holdt fast i hende - det var helt igennem godt.

Vi sluttede af med lidt småsnak og lidt af de stenfrie vindruer jeg havde medbragt -  her gik det op for mig hvad der manglede - vi havde glemt aftale ydelse og pris, jeg ved ikke om hun havde tænkt på det, men jeg fik travlt med at få slanterne op. Selv om hun var bagefter, gav hun sig god tid og der blev banket på døren mere end en gang uden hun reagerede. Jeg kom i tøjet og tog modstræbende afsked med denne dejlige kvinde, hun fulgte mig til døren og der blev endnu en gang taget afsked.

Igen sad jeg hele vejen hjem og tænkte på hvor heldig jeg er, at have mulighed for at sexe med sådan en dejlig kvinde. Hver gang jeg kører hjem fra et besøg strømmer de samme tanker gennem mig, glæden ved at opleve nærværet, kærtegnene, erotikken, sex'en - hvor er det berigene for mig.
Hvis i ser en mand på vestsjælland der går med et lille hemmelighedsfuldt smil på læberne, så kan det være en sexkunde der har været på pigebesøg indenfor de sidste dage.


 

 

 


 

Sexarbejderfestival

5. Mar 2011 20:52, En sexkunde

Jeg vil lige give en kort orientering om den første sexarbejderfestival der er afholdt i danmark, den var arrangeret af gruppen "De Røde Paraplyer" og Sexarbejdernes Interesse Organisation - SIO - . Da torsdag er min arbejd-længe-dag og der samtidig var et uopsætteligt familieanliggende var det ikke muligt at deltage i demonstrationen.

Programmet var som følger:

27 Feb kl 13:00 - 18:00
Festivalen starter med en række oplæg af Laura Agustin, Pye Jakobsson, Susanne Møller og Nina Søndergaard. Efterfølgende debat.

1 marts kl 18:30 - 20:30   
filmaften i VirusBio Valhalsgade 4, 2200 Kbh  - efterfølgende debat.

3 marts kl 17:00 - 19:00
Festivalen slutter d. 3 marts hvor vi vil markere Sexarbejdernes Internationale Rettighedsdag
med en demonstration FOR sexarbejderrettigheder og IMOD sexkøbsforbud fra Rådhuspladsen
til Halmtorvet.

Søndagens program Blev indledt ef Eini Carina Grønvold  65http://kavalergangen.smartlog.dk/ som er talskvinde for SIO og 'De røde paraplyer', Eini har vi efterhånden set en hel del til og det er rigtig godt at man ser et stigende antal kvinder udenfor branchen tale sexarbejdernes sag. Eini udtaler sig med stor indsigt og venlighed overbevisning og er en fornøjelse at høre på.

Eini gav efter sin indledning og velkomst ordet til:historikeren Nina Søndergaard http://prosexfeminisme.wordpress.com/author/ironina/ , som gav et kort historisk overblik over de sidste ca. 150 års prostitutionspolitik i danmark, ligesom hun også havde afstikkere til napoleonstiden's europa. Det var meget interessant at høre Nina - på sin ramsaltede facon - fortælle om tidligere tider. Hun kunne ikke fortælle så meget om kvinderne, da disse altid har været stumme, der er ingen - ikke engang dem selv der har talt deres sag.
Det gik igennem fortællingen at skiftende tiders lovgivning udelukkende har gået på at beskytte kunderne - mændene - soldaterne - mod invaliderende sygdomme, og så selvfølgelig holde disse utugtige kvinder væk fra anstændige menneskers åsyn. Det var ikke noget med sociale hensyn og ønske om at forbedre kvindernes forhold.

Efter en kort spørgerunde og og pause var det :   Den svenske sexarbejder Pye Jakobsson  http://www.youtube.com/watch?v=7D7nOh57-I8  orienterede om de svenske forhold efter 10 år med forbud.
Hun kunne fortælle om den svenske lovs fallit, der dog ikke får svenske politikere til at ryste på hånden. Holdningen er den at det gør ikke så meget at en masse kvinder er blevet stillet dårligere, at man ikke har fået stoppet traffiking og at der ikke har været et væsentligt fald i sexkøbene - det vigtige og det der åbenbart anses for lovens succes er at Sverige har sendt et signal til omverdenen at man ikke 'kan have den slags i et moderne samfund'.
Pye kunne fortælle om en sexarbejdende mor hvis børn blev frataget hende og overgivet til den voldelige mand hun netop var blevet skilt fra. Fratagelsen var udelukkende sket med den begrundelse at hun var sexarbejder og derfor ikke kunne være en god mor.
Fra forsamlingen kunne svenske deltagere fortælle om eksempler på kriminelles afpresning af sexkunder og om hvordan man kunne opleve at mænd kunne presses til at trække sig tilbage fra offentlige stillinger, bare på baggrund af rygter om sexkøb - bare at havde vist sig i nærheden af en adresse hvor man havde mistanke om at der boede var nok.

I Norge var forholdene stort set de samme, dog med den tilføjelse at selvom det ikke er forbudt at sælge sex, så arbejder politi, hoteller og boligudlejere sammen om at identificere sexarbejdere og smide dem på gaden - med eller uden kunder involveret.   

Antropologen Laura Augustin http://www.lauraagustin.com/  og her http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Mar%C3%ADa_Agust%C3%ADn , fortalte herefter om traffiking, om hendes årelange arbejde mellem udsatte kvinder rundt omkring på kloden og ikke mindst om hendes erfaringer fra konferencer og møder omkring emnerne, hvor hendes modstandere med alle midler forsøger at lukke munden på hende.
Laura Augustin fortalte også om en voksende bevægelse i bla. UK og USA som med store fondsmidler i ryggen arbejder  på at bekæmpe prostitution. Taktikken er at råbe højt og tit og ikke tage de store hensyn til deres påstandes validitet, hun nævnte Anne-Grethe Bjarup Riis som et godt eksempel på hvordan deres adfærd er. Man arbejder udfra princippet om at hvis en løgn gentages tit nok, ender den med at blive accepteret som en sandhed, og det er nemmere for politikere at tro på dem der råber højest og hyppigst - end det er for de samme politikere at undersøge sagen selv.

Hvis man har en mening om trafficking, kvindehandel og prostitution og vil vide noget mere inden man låser sig fast i eventuelle fordomme, så er Laura Augustin god at blive klog af. 

Lars Aslan Rasmussen fra S og Neil Stenbæk Bloem fra SF er begge medlemmer af Københavns borgerrepræsentation og tilhængere af et forbud mod sexkøb.
Efter at have hørt de foregående indlæg fra velforberedte, velformulerede og indsigtsfulde kvinder der virkelig kendte til emnene, var det noget af en rutchetur ned i videns-løshedens kælder at hører disse to forholdsvis unge og indflydelsesrige politikere. Der er ingen tvivl om at vi her har et par typiske eksempler på politikere der egentlig i bund og grund vil deres medmennesker det bedste, men er blevet ofre for netop den tidligere nævnte bevægelse der bombarderer politikerne med letfængelige slagord i korte sætninger og gerne enstavelsesord. Der ligger en stor pædagogisk opgave i at få bibragt disse politikere en reel og nuanceret viden om prostitutionsmiljøet.

Jeg kan give et enkelt eksempel på Neil Bloems retorik , " Vi er lige kommet hjem fra en studietur til The Redlight District i Amsterdam, da vi stod og så på kvinderne der var udstillet i vinduerne, fortalte et hollandsk byrådsmedlem at 80% af disse kvinder var handlede og tvunget til at stå der - det vil sige at 80% af dem blev voldtaget flere gange dagligt" !!!.
Jeg ved ikke om Niel Bloem selv tror på disse tal og jeg ved ikke om han har så ringe tanker om kvinderne at han ikke tiltror dem initiativ nok til at kyle en stol ud gennem vinduet og flygte ud til de mange mennesker der færdes på gaden.

Et andet eksempel, Lars Aslan Rasmussen til SIO " I er jo ikke representative for de prostituerede, I er jo toppen af poppen, det har I jo tydeligt demonstreret ved at I kan stille sådan et møde her på benene "

Desværre var tiden meget begrænset da disse to politikere i sidste øjeblik var klemt ind i de oprindelige tidsrammer. Ordstyreren så sig derfor nødt til kun at tillade korte og ret få spørgsmål, hermed forspildte man en god mulighed for at bibringe disse politikere bare et minimum af reel viden, nu man endelig havde dem overfor sig.
At få udbytte af at stille spørgsmål kræver jo at den spurgte er i besidelse af en hvis grundviden - det var ikke tilfældet her. Det gav en noget forkrampet debat at kommentarerne fra tilhørerne skulle indeholde et spørgsmål og flere prøvede efter bedste evne at omformulere informerende kommentarer til spørgsmål - men rigtig godt blev det ikke.
Laura Augustin fortalte i en kommentar til disse to politikere, at deres optræden var meget karakteristisk for prostitutionsmodstandere,  man kommer i sidste øjeblik uden vilje til at høre modparten, man afleverer sit 'statement' og hvis man overhovedet svarer på kommentarer eller spørgsmål så er det undvigende eller med standardfloskler som " I er ikke representative " , "I er de resourcestærke" , "I kan kun tale for Jer selv".      

 Herefter sluttede Susanne møller fra SIO af med et indlæg om sexarbejdernes stilling i dag, om den daglige stigmatisering, cikanering fra politi og skat og deres krav om rettigheder og respekt for deres frie og personlige valg til at udøve deres erhverv.  Det var et meget stærkt og velformuleret indlæg der gik lige ind hos alle tilhørere.
Jeg sad med tilbageholdt åndedræt og tænkte - at hvis en politisk kommentator havde overværet det indlæg, ville han have sagt at den kvinde er lavet af det samme stof som store statsmænd er blevet lavet af gennem århundreder. 

Jeg håber meget at hendes indlæg kommer ud på nettet som tekst og/eller som filmklip der kan linkes til.


Tirsdag var filmaften hvor der vistes en fransk film fra 1975 med en meget ung Gérard Depardieu, hvis figur forelsker sig i en kvinde der viser sig at være prof. domina. Der er nogle ganske stærke scener i filmen hvor flere roller spilles af folk fra det virkelige S/M miljø i Frankrig.

For de af os der flirter lidt (eller meget) med S/M, var det interessant at se at S/M-moden/aktiviteterne ikke har ændret sig nævneværdigt - de var også opfindsomme for 35 år siden.
Eini Carina GTrønvold fortalte om baggrunden for valget af filmen, at de havde søgt længe efter en film der på troværdig måde ilustrerede miljøet, jeg må sige at det var et godt fund. Det var fransk film når de er bedst.
Under fremvisningen noterede jeg mig i øvrigt med stille moro at et par af de tilstedeværende erklærede feminister morede sig højlydt over de scener hvor det var mænd der der blev ydmyget og torteret, og jeg tænkte at nok er de sexarbejdernes venner og modstandere af et sex-købsforbud - men det er sg'u ikke for os mænds skyld.

Efter filmen var ordet frit og der var en livlig debat og udveksling af argumenter. Denne del af mødet syntes jeg var meget værdifuld og jeg håber der bliver andre lejligheder til at møde og snakke frit med meningsfæller.

Torsdagens demonstration kunne jeg som tidligere nævnt desværre ikke deltage i men jeg har linket til Linda Kristiansens tale ved demonstrationen og til EB's omtale af aktionen.   

http://www.lindakristiansen.dk/min-tale-ved-dagens-demonstration-for-rettigheder-til-sexarbejdere

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1513135.ece


De Røde Paraplyer og SIO skal have al mulig ros for deres første festival.

 

 


 

Et øjebliks distraktion

25. Feb 2011 23:11, En sexkunde

Sexologer, parterapeuter og andre kendere hævder at det ikke er usædvanligt at kvinder midt under sexakten - hvor hed den en måtte være - kan komme i tanke om de mest hverdagsagtige ting som vasketøj og børnemadpakke, det er nok noget af et turn-off for partneren hvis hun lader sig mærke med sådanne distraktioner.

I sidste uge var anden del af en seance hos to rigtigt lækre modne kvinder blid sex henne på sengen. Jeg lå på ryggen med den erfarne,profesionelle på den ene side og den jævnaldrende praktikant på den anden side. Jeg lå med en god pude under nakken og nød i fulde drag at den ene havde min ganske stolte manddom i munden og helt ned i svælget, mens den anden legede med at have min glatbarberede pung i munden, de var begge opsatte på at få mig til at gå fra vid og sans i ophidselse.
Behøver jeg sige jeg nød det? - nej vel - men hvordan dælen kan der så, i den situation, i en mands liderlige hoved, pludselig opstå denne tanke " jeg har glemt at tage penge med !!!" ???.
Hende der lå og legede med min pung opdagede ikke umiddelbart noget men den anden .. , hun kunne jo ikke undgå at bemærke at min tidligere stolthed blev noget blodfattig og svandt ind til en lille fjordreje. Der blev lige et lille afbræk og lidt grinen inden sex'en blev genoptaget med deres forsikring om at jeg bare skulle slappe af og nyde det - pengene ku' de bare få næste gang.

Bagefter viste det sig at jeg havde husket pengene trods svigersønnens forstyrrende ankomst ligesom jeg skulle ud af døren derhjemme.

Næste gang vil jeg huske at kigge i tegnebogen inden seancen så jeg ikke oplever en lignende distraktion.

Nåeh ja, jeg vil også huske at slukke mobilen, i første del af seancen oplevede jeg at datteren ringede - jeg tog den dog ikke, men slukkede uhøfligt i øret på hende og sendte en undskyldende sms et par timer senere.      

 

Det lysner.

23. Feb 2011 00:11, En sexkunde

I morges da jeg sad og vågnede til nyhederne hørte jeg til min store glæde at de radikale nu tager afstand til et forbud mod at købe sex, det var kun et kort glimt jeg hørte, så jeg googlede lidt og fandt  http://www.lindakristiansen.dk/nej-til-et-forbud-ja-til-sociale-tiltag .

Hvor er det godt at se at politikere er modtagelige for saglige argumenter og almindelig sund fornuft.

Socialordfører Manu Sareen har været noget vankelmodig i sin holdning til et forbud og endte for godt et års tid siden op med at være tilhænger af et forbud. Det kræver politisk mod at stille sig op og sige "jeg tog fejl, jeg har taget et nyt standpunkt" det kræver endnu større politisk mod - som mandlig politiker - at stå op mod nogle ældre kvindelige partifæller og, imodsætning til dem, gå ind for at prostituerede fortsat skal have mulighed for at udøve deres erhverv.

Jeg er sikker på vi her ser det første skridt til en fuld legalisering af prostitutionen og en forbedring af de prostitueredes forhold som helhed.

En fuld legalisering og en politisk fredning af erhvervet vil mindske den stigmatisering kvinderne i dag er udsat for.

En fuld legalisering vil også gøre branchen meget mere gennemsigtig og gøre det lettere for myndighederne at vurdere størelsen af - ,  og gennemføre tiltag mod den menneskehandel og tvangsprostitution der nu er så vanskelig at overskue og sætte tal på.

Man kan da sige at der er kommet een god ting ud af det svenske forbud, vi har fået nogle klare indikationer på at et forbud ikke er vejen frem og Danmark kan nu undgå ad kopiere  Sveriges fejlslagne prostitutionpolitik.

 

"Hvervekampagne"

4. Feb 2011 08:34, En sexkunde


SIO har netop lanceret et tiltag for at gøre opmærksom på den forskelsbehandling og forfølgelse sexarbejdere udsættes for http://sexarbejderkarriere.dk/ .

SIO har med fuldt overlæg lagt sig tæt op ad undervisningsministeriets  kampagne http://www.hvidzone.dk/sygeplejerske.aspx som har til formål at få flere unge til at påbegynde sygeplejeuddannelsen.

SIO viser at man med ganske få ændringer kan få en hvervekampagne for et højt profileret og højt respekteret fag til at være en hvervekampgne for et af de mest - hvis ikke det mest stigmatiserede erhverv der findes - sexarbejde -.

Jeg synes at dette tiltag på en klart humoristisk måde påviser at der egentlig ikke er de store forskelle på de to fag. Der er i begge tilfælde tale om at levere omsorg, opmærksomhed, nærvær osv osv. Lidt ligesom med forskellen på mennesket og grisen - biologisk, genetisk set er der kun ganske få procent der adskiller grisen fra mennesket, men alligevel er der stor forskel. Ligeså er der stor forskel på sygepleje og sexarbejde, og alligevel måske ikke. Prøv at forestille dig det tankeeksperiment at vi barberer alle de fordomme, forestillinger og al den respekt og dis-respekt væk, som vi gennem generationer har oparbejdet omkring de to fag, og ser på begge jobbeskrivelser med helt friske og uhildede øjne, så er der bare tilbage at begge erhverv i en anden og mere ideel verden sagtens kunne ansees for ligeværdige.

Straks Prostitutionsmodstanderne blev opmærksomme på SIO's kampagne, slog de autopiloten til og meldte ud med den sædvanlige forargelse og refererede til ikke eksisterende undersøgelser om hvor skadeligt sexarbejde er. De bebrejdede SIO at kampagnen ikke fortalte om alle de negative aspekter der var ved sexarbejde.
Jamen, jamen - jamen, jamen - SIO's kampagne var jo tiltænkt at lægge sig tæt op ad kampagnen ' hvid zone ' som jo  ikke fortæller om alle de sygeplejersker der hvert år må langtidssygemeldes med stress, lange arbejdstider uden pauser, hjælp til ulækre,uhygiejniske patienters intime hygiejne, blod og afføring, lav løn og generelt nedslidende arbejdsforhold. 'hvid zone ' fortæller heller ikke om at 25% af sygeplejerskerne bliver udsat for trusler og næsten hver femte bliver udsat for vold;http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-20079740:sygeplejersker-uds%C3%A6ttes-for-vold.html?ss .  'Hvid zone' fortæller heller ikke at en meget stor del af de nyuddannede sygeplejersker - ca 40% - står uden arbejde. http://www.tryktenyheder.dk/da/6/2/716/Jens-Bertel-Rasmussen.htm
Hvor er Dansk Sygeplejeråd's, Balder Mørk Andersen's, Mette Frederiksen's og alle de andre prostitutionsmodstanderes kvababbelse over 'hvid zone's fortielser og urimeligt rosenrøde skær ? .


 

En lang næse

29. Jan 2011 00:28, En sexkunde


Jeg har sådan en lille (u)vane med at jeg - hvis det er muligt - sender den pige jeg har besøgt, en lille tak for sidst-mail. Jeg bestiller aldrig mindre end en time - jeg tror det var Woody Allen der engang sagde "sex under en time er sjusk" - det vil jeg tilslutte mig. Jeg holder naturligvis ikke en time, der er derfor god tid til noget pillowtalk" bagefter.

Denne pillowtalk kan af og til resultere i lidt mere end bare 'tak for sidst' i mail'en. der er særlig en pige jeg har mailet mere uddybende med, jeg har også besøgt hende en 6 -8 gange, og vi er jo dermed kommet til at kende hinanden lidt.
Foruden hun er rigtig god til sit arbejde som man tydeligt kan mærke hun har det godt med, er hun en pige der er skarpt analyserende og kvik i replikken, jeg ser hende for mig i rollen som Danmarks blonde svar på TV-studieværten Oprah Winfrey, jeg kan love jer - hun ville være god til det.

Hun har desværre skiftet arbejdsdag på den klinik hun arbejder på i nærheden af mit hjem, så jeg har svært ved at få det til at flaske sig så jeg kan besøge hende, i denne uge så det ud til at ville  lykkes.

Vores udeboende voksne børn har p.g.a. læseferier været en del hjemme her i januar men lige netop den dag pigen skulle være på arbejde, skulle de være hos venner og jeg var kommet over den lille hurdle det altid er for mig at sige til konen at jeg "kører på besøg".
Så midt på dagen kunne jeg forhåbningsfuld ringe til klinikken og bestille en time hos dejligheden, efter kl. 18. Telefondamen lød forfriskende veloplagt som om det sagtens kunne lade sig gøre, jeg kunne høre hun bladede frem og tilbage i bogen - øehh neij - hvis det skal være en time, skal Du komme senest kl.16:30 - ØV ØV og atter ØV der fik jeg den lange næse.

Nå, jeg må se om det kan flaske sig næste uge, det ku' være rart med et gensyn - jeg har ikke set hende siden efterårsferien.  
     

Introduktion

25. Jan 2011 21:07, En sexkunde

Kære læser.

Velkommen til denne blog. Som navnet antyder vil den handle om mine tanker og erfaringer om at være køber af sexuelle ydelser.

Hvis Du tror Du vil kunne læse en masse saftige, pornografiske detaljer om div. købesex-seancer vil Du nok erfare at Du er gået forkert.

Jeg vil snarere forsøge at få indholdet til at dreje sig om sexkøberen og mennesket bag. I hele prostitutionsdebatten har sexkøberen været nærmest helt fraværende, det vil jeg prøve at råde lidt bod på.

Jeg vil meget gerne have spørgsmål og kommentarer henad vejen og jeg vil svare efter bedste evne. Heldigvis har en rutineret  debatør og blogger hjulpet mig og her er det foreløbige resultat.

Jeg har aldrig prøvet at blogge før, det har været forbundet med store vanskeligheder for mig, bare at oprette en blog - grundet emnet har jeg jo ikke kunnet spørge alle og enhver til råds.

Jeg er midt i 50'erne, gift, selverhvervende, børnene er flyttet hjemmefra, vi har som man siger - villa, Volvo og vovhund. Konen og jeg arbejder sammen i vores lille virksomhed og vi har det godt sammen --- på nær et område --- vores sksuelle præferencer er meget forskellige. Jeg har stor lyst til sex - gerne et par gange om ugen og gerne eksperimenterende og legende - min kone er mere traditionel i den henseende og har det fint med alm. blid sex, en gang om måneden er nok for hende og går der længere tid er det også ok.

Der har naturligvis været nogle konflikter om dette emne gennem årene, men med forretning og ikke mindst børn der skulle vokse op, var der jo andre emner end sex og samliv der optog vores hverdag. Men manglede noget, det gjorde der. Efterhånden som tiden gik og sexualiteten fik mere plads, også i det offentlige rum, tv, film, almindelige film mere end antydede sexuel aktivitet, børnene og medarbejdere var ret åbne om emnet, begyndte det for alvor at dæmre for mig at der manglede 'noget'.

Da børnene flyttede hjemmefra og konen og jeg fik mere tid til hinanden og vi skulle til indhente noget af det vi havde forsømt, brød konflikterne for alvor ud. Heldigvis var vi enige om at der skulle arbejdes med sagen og efter mange overvejelser kontaktede vi en sexolog og det var medvirkende til at åbne en ny verden for os begge. Der var dog mange lig i lasten fra barndommen og en ungdom og første år af vores ægteskab hvor tingene bare skred istedet for at blive taget hånd om.

Sexologen foreslog at vi konsulterede en samlivsterapeut for at lære at kommunikere bedre sammen. Der er sket rigtig mange forbedringer i vores kommunikation men jeg oplevede at  terapeutens vejledning/arbejde resulterede i at vores nyfundne spirende sexliv stort set gik i stå igen.

Igennem årene havde min kone flere gange foreslået at jeg fik en elskerinde eller på anden måde - evt. hos en prostitueret - fandt en måde at opleve den sex hun ikke følte hun kunne give mig. Hver gang afviste jeg det med at det var udelukket og jeg aldrig kunne finde på noget sådant - og da slet ikke en prostitueret - aldrig - . Jeg havde een gang, da børnene var spæde, haft et sidesprig på et kursus i udlandet - og det er noget roderi.

Til sidst følte jeg at målet var så fuldt at der skulle ske noget. Jeg var begyndt at surfe på nettet for at få inspiration til en løsning der passede mig. Jeg ønskede jo ikke en elskerinde - det var jo kun sex'en jeg manglede - ikke jagten, flirten og alt det andet med indvolvering af følelser osv.

I den yngre generation anvendes tit udtrykket 'bolleven' som betegnelsen for en bekendt/ven man har uforpligtende sex med, uden nogle forpligtelser i øvrigt, uden at have nærmere kendskab til begrebet har jeg indtil videre ikke undersøgt denne mulighed, bl.a. fordi den stadig må indebære en hel del af de forhold der var afgørende for min afvisning af en evt. elskerinde.

Så for mit vedkommende blev det købesex der blev løsningen. Købesex har givet mig rigtig mange gode oplevelser og betydet at jeg har fået udlevet nogle af de mange fantasier som jeg har haft gennem årene og som i en del tilfælle har givet konflikter med min kone.

For min kones vedkommende har det betydet at hun ikke går og er ked af og utryg ved at hun ikke kan give mig den sex hun kan mærke jeg gerne vil have. Hun føler sig mere tryg og fast forankret i vores ægteskab end hun nogensinde har gjort - det gør vi begge.

Selvfølgelig er det da ikke lutter lagkage alt sammen, jeg kan da engang imellem være lidt sørgmodig over at min kone som jeg holder umådeligt meget af ikke kan give mig de umiddelbare sexuelle kærtegn som jeg har savnet så meget i vores samliv og at hun ikke kan være lige så legende og eksperimenterende i sin sexualitet som jeg.

Sevfølgelig kan hun en gang imellem være lidt sørgmodig over at føle at hun ikke kan leve op til sin mands ønsker og fantasier, dette er en følelse jeg mener er helt ubegrundet. Hun føler også en gang imellem et stik af dårlig samvittighed over at skulle overlade, hvad hun kan føle som sin ægteskabelige forpligtelse, til andre kvinder.

Det er alt dette og forhåbentlig meget mere denne blog gerne skulle komme til at handle om, og jeg håber at Du som læser og forhåbentlig også spørger og kommentator vil være med til at gøre bloggen til et interessant sted at besøge.